Страници

НАГРАДИ - 2009

НАГРАДИ - 2009


ГРУПА А
 • първа награда – диплом
 • втора награда – диплом
 • трета награда – диплом

ГРУПА А1
 • първа награда – диплом
 • втора награда – диплом
 • трета награда – диплом

ГРУПА В
 • първа награда – диплом
 • втора награда – диплом
 • трета награда – диплом

ГРУПА С
 • първа награда – диплом
 • втора награда – диплом
 • трета награда – диплом

За конкурса са предоставени предметни награди от частни лица и организации.