Страници

ПРОГРАМА - 2009

ГРУПА А
1.
Димитър Кънчев Панайотов – 10.02.1995 г.
НУМТИ „Добрин Петков” гр. Пловдив
Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:
1. В.Щелоков – Детски концерт
2. Ж.Б.Арбан – „Венециански карнавал”
Акомпанира: Владимир Стефанов
2.
Иван Димитров Терзийски
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора
Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1. В.Щелоков – Детски концерт
2. Л. Коган - Концерт
Акомпанира:Даниела Грозева
3.
Виктор Методиев Методиев – 17.09.1996г.
НУМТИ „Добрин Петков” гр.Пловдив

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1.В.Щелоков – Детски концерт
2.Ж.Пуре – Концертино №1
Акомпанира:Владимир Стефанов
4.
Владимир Емилов Хаджиев –  10.05.1996 г.
НУМТИ „Добрин Петков” гр.Пловдив

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1. В.Щелоков – Детски концерт
2. Ж.Пуре – Концертино №1
Акомпанира:Владимир Стефанов
5.
Никола Пламенов Петров  
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1.В. Щелоков – Детски концерт
2. В. Щелоков - Приказка
Акомпанира: Даниела Грозева
6.
Горан  Личнов – 24.02.1995 г.
ДСМУ „Сергей Михайлов” гр. Щип  -  Македония

Преподавател: проф.Баже Костадинов
Програма: 1. Ж.Пуре – Концертино № 1
2. В.Щелоков – Детски концерт
Акомпанира: Гоце Костадинов
7.
Витали Томов Езекиев - 31.10.1995 г.
НУИ „Добри Христов” гр. Варна

Преподавател: Иван Илиев
Програма: 1.Иван Иванов – Романс
2. В.Щелоков – Детски концерт
Акомпанира: Антоанета Халачева
ГРУПА А1
1.
Здравка Димитрова  Василева – 30.03.1999 г.
ДМШ към Общински съвет гр. Свиленград

Преподавател:Пенчо Пенчев
Програма: 1.В.А.Моцарт – Алегрето
2. В.Калинников – „Звън-звън”
Акомпанира: Владимир Стефанов
2.
Ясен Георгиев Георгиев – 13.05.1999 г.
ДМШ към Общински съвет гр. Свиленград

Преподавател:Пенчо Пенчев
Програма:
1.В.A.Моцарт - Сонатина
2.В.Щелоков - Шега
Акомпанира: Владимир Стефанов 
3.
Неат Велъов - 11.01.1996 г.                                  
ДСМУ „Сергей Михайлов” гр.Щип -  Македония

Преподавател: проф.Баже Костадинов
Програма: 1. Ж.Пуре – Концертино № 6
2. Oh Promise Me  Reginald De Koven
Акомпанира: Гоце Костадинов
4.
Боян Стоянов  -  26.06.1994 г.
ДМБУЦ “Илия Николовски “ гр.Скопие – Македония

Преподавател: проф. Васо Ристов
Програма: 1. Т.Сусато – Рондо и Салтарело
2. Й.С.Бах - Менует
Акомпанира: Владимир Стефанов
5.
Алекс Петров Витков – 06.06.1997 г.
ДМШ на НМУ София

Преподавател: проф.Ангел Македонски
Програма: 1.Т.Сусато – Рондо и Салтарело
2. Ж.Пуре – Концертино №3
Акомпанира: Снежана Абрашева
ГРУПА B
1.
Димитър Тодоров Колев  -  28.01.1994г.
НУМТИ „Добрин Петков” гр.Пловдив

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:  1. Г.Златев-Черкин – Старинна песен
2. Л. Коган – Концерт
Акомпанира:Владимир Стефанов
2.
Николай Красимиров Неделчев  - 08.12.1993г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1. Л. Коган – Концерт
2. Й. Хайдн – Концерт  Es dur  II част
Акомпанира:Даниела Грозева
3.
Георги Свиленов Стойков -  12.03.1994 г.
НМУ „Любомир Пипков” гр.София

Преподавател: проф. Ангел Македонски
Програма: 1. В.Щелоков – Концерт №3
2. Ж. Леви „Голяма руска фантазия”
Акомпанира: Снежана Абрашева
4.
Лора Георгиева Георгиева – 30.07.1994 г.
НУМТИ „Добрин Петков” гр.Пловдив

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: 1. Л. Коган – Концерт
2. Х.Пърсел – Соната  D dur
Акомпанира:Владимир Стефанов
5.
Мазлум  Рамаданов  - 18.02.1993
ДСМУ „Сергей Михайлов” гр.Щип  -  Македония

Преподавател: проф.Баже Костадинов
Програма: 1. Г.Балай – Анданте и Алегро
2. В.Щелоков – Концерт №3
Акомпанира: Гоце Костадинов
6.
Филип Стояновик  - 28.06.1994 г.
ДСМУ – гр.Скопие -  Македония

Преподавател: проф. Васо Ристов
Програма: 1.В.Щелоков – Концерт №3
2.Ал.Арутюнян – концертно скерцо
Акомпанира: Владимир Стефанов
7.
Мартин Добринов Иванов – 08.10.1993 г.
НУИ “Добри Христов” гр.Варна

Преподавател: Иван Илиев
Програма: 1.Л.Коган – Концерт
2. Г.Златев-Черкин – „Севдана”
Акомпанира:Антонета Халачева
8.
Андрей Мариянов Еленков – 28.02.1993 г.
НУИ “Добри Христов” гр.Варна

Преподавател: Иван Илиев
Програма: 1. Л.Коган – Концерт
2. Фр. Рихтер – Концерт – I част
Акомпанира:Антонета Халачева
9.
Александър Михайлов Михалев – 17.12.1993 г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора
Преподавател: Пенчо Пенчев

Програма: 1. Л. Коган – Концерт
2. Aт.Дюлгеров – Песен и финал
Акомпанира:Даниела Грозева
10.
Ергин Ердинч Хамди  -  07.12.1993 г
НУИ ,,проф. Веселин Стоянов” гр. Русе

Преподавател: Олег Филипов
Програма:  1. В. Щелоков – Концерт № 3
2. Г. Златев-Черкин - ,,Севдана”
Акомпанира: Ина Стойкова
11.
Александър Алексиев Миланов – 29.10.1993 г.
НУИ ,,проф. Веселин Стоянов” гр. Русе

Преподавател: Олег Филипов
Програма:  1. В.Щелоков – Концерт № 3
2. Я.Й. Неруда – Концерт  Es dur  I част
Акомпанира: Ина Стойкова
12.
Исрафил  Фархадовичь Расулов - 18.07.1994 г.
Музикална школа № 21  гр. Баку – Азейрбадцан

Преподавател: Владислав Кузнецов
Програма: 1. В.Щелоков – Концерт № 3
2. Ж.Б.Арбан – ,,Венециански карнавал”
Акомпанира:  Афаг Фазил Ашумова
13.
Турал Гурлиев  -  27.02.19993 г.
Музикална школа № 21  гр. Баку – Азейрбадцан

Преподавател: Владислав Кузнецов
Програма:  1. В.Щелоков – Концерт № 3
2. Ж.Леви „Голяма руска фантазия”
Акомпанира: Афаг Фазил Ашумова
ГРУПА C
1.
Славейко Димитров Терзийски – 07.03.1991г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:
I тур: 1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. Г.Златев-Черкин  „Севдана”

II тур :  1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ал.Гедике – Концертен етюд
Акомпанира:Даниела Грозева
2.
Даниел Балчев Балчев – 26.03.1991 г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: I тур:
1. Й.Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2.  Здр.Манолов – Соната  III част              

II тур:
1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ед.Абрамян – Концертно скерцо
 Акомпанира:Даниела Грозева
3.
Борислав Сашов Босев – 01.02.1991г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма: I тур:
1. Й.Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2. Здр.Манолов – Соната  III част

II тур:
1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ал.Арутюнян  – Концертно скерцо
Акомпанира:Даниела Грозева
4.
Михаил Стоянов Русев – 25.07.1992 г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:
I тур:
1. Й.Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2. Г.Златев-Черкин  „Севдана”

II тур:
1. О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ед.Абрамян – Концертно скерцо
Акомпанира:Даниела Грозева
5.
Мариян Драгомиров Николов – 24.03.1991 г.
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:
I тур:
1. Й.Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2. Aл.Текелиев – Концертна пиеса

II тур:
1. О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2.  Ал.Арутюнян  – Концертно скерцо
Акомпанира:Даниела Грозева
6.
Христо Огнянов Натов 
НУМСИ „Христина Морфова” гр.Стара Загора

Преподавател: Пенчо Пенчев
Програма:
I тур:
1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. Г.Златев-Черкин  „Севдана”

II тур:
1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ал.Арутюнян  – Концертно скерцо
Акомпанира:Даниела Грозева
7.
Юсеин Сенад – 04.09.1990 г.
Факултет за музика гр. Скопие - Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма:
I тур: 1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. Здр.Манолов – Соната III част

II тур : 1.О.Бъом – Концерт F moll – I част
2.Ал.Гедике – Концертен етюд
Акомпанира:Владимир Стефанов
8.
Кирил Бреслиев – 24.11. 1990 г.
Факултет за музика гр. Скопие -  Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма: I тур:
1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. Здр.Манолов – Соната  III част

II тур:
1. О. Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ед. Абрамян – Концертно скерцо
Акомпанира:Владимир Стефанов
9.
Анте Мустапич – 07.08. 1989 г.                  
Факултет за музика гр. Скопие  - Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма: I тур:
1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2.  Здр.Манолов – Соната  III част

II тур:
1. О. Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ал. Арутюнян  – Концертно скерцо

Акомпанира: Владимир Стефанов
10.
Вилиям Бараковски – 12.10.1990 г.                  
Факултет за музика гр. Скопие -  Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма:
I тур 1. Й. Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2. Г.Златев-Черкин  „Севдана”

II тур:
1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Здр.Манолов – Соната  III част

Акомпанира: Владимир Стефанов
11.
Александър Митревски – 07.06. 1990 г
Факултет за музика гр. Скопие - Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма:
I тур:
1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. Здр.Манолов – Соната III част

II тур:
1.О.Бъом – Концерт F moll – I част
2.Ал.Гедике – Концертен етюд

Акомпанира: Владимир Стефанов
12.
Тодор Панов – 30.04. 1989 г.
Факултет за музика гр. Скопие  - Македония

Преподавател: проф.Васо Ристов
Програма:
I тур:
1.Й. Н. Хумел – Концерт – Es dur – I част
2. Здр.Манолов – Соната  III част

II тур:
1.О.Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ал. Гедике – Концертен етюд

Акомпанира: Владимир Стефанов
13.
Петър Добрев Добрев – 21.09.1991 г.
НУИ „Добри Христов” гр.Варна

Преподавател: Иван Илиев
Програма:
I тур:
1. Я.Й.Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. В.Казанджиев – Рондо

II тур:
1. О. Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ед. Абрамян – Концертно скерцо
Акомпанира:Антонета Халачева
14.
Ивелин Минчев Колев – 28.05.1992 г.
НУИ „Добри Христов” гр.Варна

Преподавател: Иван Илиев
Програма:
I тур:
1. Я. Й. Неруда – Концерт – Es dur – I част
2. В. Казанджиев – Рондо

II тур:
1. О. Бъом – Концерт  F moll – I част
2. Ед. Абрамян – Концертно скерцо

Акомпанира: Антонета Халачева