Страници

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - 2011

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - 2011


I. Условия за участие

1. В националния конкурс за млади тромпетисти /с международно участие/имат право да участват тромпетисти, разделени в четири групи:
  • група А – до 14 год. /вкл. 8 кл./
  • група А1 – до 14 години - музикални школи, музикални паралелки
  • група В – до 16 год. /вкл. 10 кл./
  • група С – до 19 год. /вкл. 12 кл./
  • група D – до 22 год.
2. Необходими документи:
2.1 Заявление за участие.
2.2 Акт за раждане/ксерокопие/
2.3 Кратка творческа автобиография.
2.4 Две снимки паспортен формат.
2.5 Квитанция за платена такса/пощенски запис/

За групи А, A1 – 15 лв., В - 20 лв., С - 30 лв., D – 40 лв.

2.6 Срок за подаване на документите 25.10.2011г. на адрес:

e-mail: penchev-competition@dir.bg
6000 гр. Стара Загора
ул. "Армейска" №7
НУМСИ "Христина Морфова"
/за конкурса/,

а до Петя Стоянова Дончева пощенски запис за платена такса.

II. Конкурсна програма.
  • Група А
1. В. Щелоков – Детски концерт.
2. Пиеса по избор.
  • Група А1 - Две пиеси по избор
  • Група В
1. По избор един от следните концерти: Л.Коган или В.Щелоков № 3;
2. Пиеса по избор.
  • Група С
I тур:

1. Й.Н.Хумел- Концерт- Es dur I част
2.По избор: Скерцо от Арутюнян, Абрамян, Свирский, Могилевский, Болотин, Шахов.

II тур:

1. Ал.Гедике – Концертен етюд, оп. 49
2. Българска пиеса от: Н. Таков, Ал. Текелиев, К. Ламбов, П. Петров, В. Караатанасов, Здр. Манолов, П. Хаджиев, Г. З. Черкин. и др. /националността на кандидата/
  • Група D
I тур:
1. Й. Хайдн - Концерт- Es dur I част
2. Пиеса по избор

II тур:
1. I или II и III част от романтичен или съвременен концерт
2. Пиеса с виртуозен характер по избор

III. Репетиции за участие:
1. Всички участници имат право на 15 мин. репетиция по график.
2. На конкурса участниците се явяват по ред, определен чрез жребий
3. Организаторите потвърждават писмено допускането, реда, датата и часа за явяване на всеки кандидат на посочения електронен адрес (e-mail). Както и на сайта на конкурса.

IV. Общи положения:
1. Всеки участник си осигурява корепетитор.
2. Конкурсът се провежда на концертен принцип.
3. Право на цялостно или частично записване и заснемане имат единствено организаторите /участниците не получават за това хонорар/
4. Разноските по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците в конкурса.

V. За допълнителна информация:

6000 Стара Загора,
ул. "Армейска" №7,
НУМСИ "Христина Морфова"
тел/факс: +359/42/639748 Петя Дончева
GSM: +359/ 888/948587 Пенчо Пенчев

Брошурата можете да изтеглите от тук.