Страници

ГРАФИК НА КОНКУРСА - 2011

КАЛЕНДАР НА КОНКУРСА - 2011


21 НОЕМВРИ / ПОНЕДЕЛНИК / 2011
 • от 08:30 до 10 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „С”
 • от 10:00 до 12 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „D”
 • от 12:00 до 13:30 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „B”
ЗАЛА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” СТАРА ЗАГОРА


ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
I ТУР - ГРУПА С
 • от 14:00 до 15:00 часа
  1. Исрафил Фархадовичь Расулов- 18.07.1994 г. Баку AZE
  2. Георги Свиленов Стойков - 12.03.1994г. гр.София BG
  3. Мазлум Рамаданов - 18.02.1993 г. гр.Щип - Р. Македония MK
  4. Димитър Тодоров Колев - 28.01.1994г Пловдив BG
  5. Николай Красимиров Неделчев - 08.12. 1993 г. Ст. Загора BG


ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
  I ТУР ГРУПА D
 • от 15:00 до 16:30 часа:
  1. Никола Ивановски –.1991 г. гр.Скопие Р. Македония МК
  2. Петър Митев –1992 г. гр.Радовиш Р. Македония МК
  3. Юсеин Сенад – 04.09.1990 г. гр.Скопие Р. Македония МК
  4. Боян Митревски – 29.09.1991 г. гр.Прилеп Р. Македония МК
  5. Васко Рошков – 30.04.1991 г. гр.Кавадарци Р. Македония МК
  6. Димитър Кънчев Панайотов – 10.02.1995г Пловдив BG
  7. Лора Георгиева Георгиева – 30.07.1994 г. Пловдив BG
 • от16:30 до 17:30 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „A”

  
22 НОЕМВРИ / ВТОРНИК / 2011

ЗАЛА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” СТАРА ЗАГОРА
 •  от 08:30 до 10:00 часа - АКУСТИЧНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „B”


ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
 ГРУПА B

 • от 10:00 до 11:00 часа:
 1. Витали Томов Езекиев – 27.10.1995 г. – Варна BG
 2. Виктор Методиев Методиев – 17.09.1996г. – Пловдив BG
 3. Владимир Емилов Хаджиев – 10.05.1996 г. – Пловдив BG
 4. Демир Кантуровски - 25.09.1995г. гр. Щип Р.Македония MK
 • от 11:00 до 12:00 часа
 5. Иван Димитров Терзийски -13.10.1995г.- Ст.Загора BG
 6. Наджаф Велиев - 06.12.1995 г. Баку Азербайджан AZE
 7. Никола Пламенов Петров - 24.06.1996г – Ст.Загора BG
 8. Стефан Илиев - 10.01.1996 г. гр. Щип Р.Македония MK
 • от 12:00 до 13:00 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „C”
 • от 13:00 до 14:00 часа - АКУСТИЧНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „A”


 ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
 ГРУПА A

 • от 14:00 до 15:00 часа:
 1. Мартин Димитров Бодуров – 31.03.1997 г. София BG
 2. Мартин Красимиров Рачев – 11.03.1998 г. София BG
 3. Свилена Людмилова Антонова – 13.05.1999 г София BG
 4. Алекс Петров Витков – 06.06.1997 г София BG
 5. Eнвер Керимов – 22.02.1998 г. Баку – Азербайджан AZE
 6. Здравка Димитрова Василева – 30.03.1999 г Ст.Загора BG
 • от 15:00 до 17:30 часа РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „D”


23 НОЕМВРИ / СРЯДА / 2011

ЗАЛА НА РЕГИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „ЗАХАРИЙ КНЯЖЕСКИ” СТАРА ЗАГОРА
 •  от 08:30 до 10:00 часа - АКУСТИЧНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „C” и „ D ”


ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
 I I ТУР ГРУПА С

 • от 10:00 до 11:00 часа:
  1. Исрафил Фархадовичь Расулов- 18.07.1994 г. Баку AZE
  2. Георги Свиленов Стойков - 12.03.1994г. гр.София BG
  3. Мазлум Рамаданов - 18.02.1993 г. гр.Щип - Р. Македония MK
  4. Димитър Тодоров Колев - 28.01.1994г Пловдив BG
  5. Николай Красимиров Неделчев - 08.12. 1993 г. Ст. Загора BG ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
  I I ТУР ГРУПА D

 • от 11:00 до 12:30 часа: 
 1. Никола Ивановски –.1991 г. гр.Скопие Р. Македония МК
 2. Петър Митев –1992 г. гр.Радовиш Р. Македония МК
 3. Юсеин Сенад – 04.09.1990 г. гр.Скопие Р. Македония МК
 4. Боян Митревски – 29.09.1991 г. гр.Прилеп Р. Македония МК
 5. Васко Рошков – 30.04.1991 г. гр.Кавадарци Р. Македония МК
 6. Димитър Кънчев Панайотов – 10.02.1995г Пловдив BG
 7. Лора Георгиева Георгиева – 30.07.1994 г. Пловдив BG
 • от 12:30 до 17:30 часа РЕПЕТИЦИЯ НА ГРУПА A1
 • от 16:00 до 18:00 часа:
РЕПЕТИЦИЯ НА НАГРАДЕНИТЕ от група А, В, С, D с ОРКЕСТЪР В ОРКЕСТРОВА ЗАЛА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА24 НОЕМВРИ / ЧЕТВЪРТЪК / 2011
 • от 08:30 до 10:00 часа - АКУСТИЧНА РЕПЕТИЦИЯ ЗА ГРУПА „A1”


ГРАФИК ЗА ЯВЯВАНЕ
  ГРУПА A1
 • от 10:00 до 11:00 часа:
 1. Антоан Стефанов Скерлев – 06.11.2001г. гр.Свиленград BG
 2. Ана Кораде – 25.05.1998 г. гр.Загреб Р. Хърватия CRO
 3. Мария Николова – 05.10.1998 г.гр. Кавадарци Р.Македония MK
 4. Мите Настов – 03.03.1998 г. гр. Кавадарци Р.Македония MK
 5. Митко Росков– 18.11.1999 г. гр. Кавадарци Р. Македония MK
 6. Златомир Марианов Николов – 18.09.2000г. гр.Свиленград BG
 • от 11:00 до 12:00 часа: 
 7. Петар Найдовски – 03.05.2000 г. гр.Кавадарци Р.Македония MK
 8. Петар Глапчев– 30.07.2000 г. гр. Кавадарци Р. Македония MK
 9. Диме Митков – 12.03.1998 г. гр. Кавадарци Р.Македония MK
 10. Илия Мицев – 12.10.1999 г. гр. Кавадарци Р.Македония MK
 11. Гарабед Ховсеп Казазян – 14.06.2001г. гр. Свиленград BG
 •  от 16:00 до 18:00 часа:
РЕПЕТИЦИЯ НА НАГРАДЕНИТЕ С ОРКЕСТЪР В ОРКЕСТРОВА ЗАЛА НА ДЪРЖАВНА ОПЕРА - СТАРА ЗАГОРА


25 НОЕМВРИ / петък / 2011
 • 10:00 часа – генерална репетиция с оркестъра на Стара Загорска опера
 • 19:00 часа награждаване и концерт на лауреатите