Страници

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - 2013

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ - 2013


I. Условия за участие

1. В международния конкурс за млади тромпетисти имат право да участват тромпетисти, разделени в четири групи:
  • група А до 14 год./вкл. 8кл./
  • група В до 16 год./вкл. 10кл./
  • група С до 18 год./вкл. 12кл./
  • група D до 22 год.
2. Необходими документи:
2.1 Заявление за участие.
2.2 Акт за раждане/ксерокопие/
2.3 Кратка творческа автобиография.
2.4 Две снимки паспортен формат.
2.5 Квитанция за платена такса/пощенски запис/
За група А -30 лв. В - 40лв., за група С - 50 лв. Група D - 60 лв.

2.6 Срок за подаване на документите 25.10.2013 г. на адрес:

e-mail: penchev-competition@dir.bg
6000 гр. Стара Загора
ул.,,Армейска” №7
НУМСИ ,,Хр.Морфова”
/за конкурса/,
а до Петя Стоянова Дончева пощенски запис за платена такса.

II. Конкурсна програма.

Група А

1. В.Щелоков-Детски концерт или Ж.Поре – Концертино №1
2. Пиеса по избор.

Група В

1. По избор един от следните концерти: Л.Коган или В.Щелоков №3
2. Пиеса по избор.

Група С

I тур:
1. Я.И.Неруда- Концерт Es dur I част
2. Пиеса по избор

II тур:
1. Н. Таков – Конкурсна пиеса
2. Пиеса по избор

Група D

I тур:
1. Й. Хайдн -Концерт Es dur I част
2. Пиеса по избор: Дж. Енеску – Легенда; А. Онегер - Интрада; Е. Боца - Селски картинки

II тур:
1. O. Бьом – концерт F moll I част
2. Пиеса с виртуозен характер по избор

Забележка: Право на едногодишна стипендия от Министерството на културата имат само участници от група "С " ненавършили 18 години.

III. Репетиции за участие:
1. Всички участници имат право на 15 мин. репетиция по график.
2. На конкурса участниците се явяват по ред, определен чрез служебен жребий
3. Организаторите потвърждават допускането, реда, датата и часа за явяване на всеки кандидат на електронна поща на кандидата.

IV. Общи положения:
1. Всеки участник си осигурява корепетитор.
2. Конкурсът се провежда на концертен принцип.
3. Право на цялостно или частично записване и заснемане имат единствено организаторите /участниците не получават за това хонорар/
4. Разноските по пътуването и пребиваването са за сметка на участниците в конкурса.

V. За допълнителна информация:

6000 Стара Загора, ул. ,,Армейска” №7, НУМСИ „Христина Морфова”
тел/факс: +359/42/639748 Петя Дончева
GSM: +359/ 888/948587 Пенчо Пенчев

Брошурата можете да изтеглите от тук.